Baisakhi 2024 Wishes in Punjabi: ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਸੁਨੇਹੇ, ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ

ਬੈਸਾਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕ ਮੁਖਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤ੍ਸਵ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰੁੱਜੀਤ ਮੀਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ ਦੇ ਉਤ੍ਸਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਚ-ਗਾਣੇ, ਮੇਲੇ, ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ, ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਮੋਹਬਤ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮੋਕਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਅਵਸਰ ਤੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਾਥ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਆਨੰਦਮਯੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Happy Baisakhi 2024 Wishes in Punjabi

 

Also Read:-

 

 

ਵਿਸਾਖੀ 2024 ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ (Happy Baisakhi 2024 Wishes in Punjabi):

1. “ਬੈਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ!”
2. “ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ!”
3. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।”
4. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।”
5. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।”
6. “ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮ੃ਦਧੀ ਹੋਵੇ।”
7. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।”
8. “ਬੈਸਾਖੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।”
9. “ਬੈਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ।”
10. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ।”
11. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।”
12. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਤ੍ਸਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ।”
13. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਥ ਆਵੇ।”
14. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ।”
15. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ।”
16. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ।”
17. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ।”
18. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਡਦੇ ਉਤ੍ਸਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ।”
19. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤ੍ਸਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ।”
20. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ।”
21. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ।”
22. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਆਨੰਦਮਯੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ।”
23. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜਮ ਦੇ।”
24. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ।”
25. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਥ ਭਰ ਦੇ।”
26. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਆਨੰਦਮਯੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ।”
27. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜਮ ਦੇ।”
28. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ।”
29. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਥ ਭਰ ਦੇ।”
30. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜਮ ਦੇ।”
31. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ।
32. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ, ਸਮ੃ਦ੍ਧੀ ਅਤੇ ਉੱਤਸਾਹ ਬਰਸੇ।
33. ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਯਹ ਪਵਿਤ੍ਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।
34. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਟੀ ਗਿਨਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ।
35. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਖਾਸ ਹੋਵੇ।
36. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਚੀ ਹੋਣ।
37. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਮਾਨ ਜਵਾਬੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਹੋਵੇ।
38. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇ।
39. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਵਾਰਾ ਬੋਏ ਗਏ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠੇ ਹੋਵੇ।
40. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ।
41. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਨੇ ਸਚ ਹੋਣ।
42. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ, ਸਮ੃ਦ੍ਧੀ ਅਤੇ ਉੱਤਸਾਹ ਬਰਸੇ।
43. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।
44. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਟੀ ਗਿਨਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ।
45. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਖਾਸ ਹੋਵੇ।
46. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਚੀ ਹੋਣ।
47. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਮਾਨ ਜਵਾਬੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਹੋਵੇ।
48. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇ।
49. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਵਾਰਾ ਬੋਏ ਗਏ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠੇ ਹੋਵੇ।
50. ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ।

 

 

ਵਿਸਾਖੀ 2024 ਮੁਬਾਰਕ ਸੁਨੇਹੇ (Happy Baisakhi 2024 Messages in Punjabi):

1. “ਬੈਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!”
2. “ਖੁਸ਼ਿਆਂ ਭਰੇ ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈ!”
3. “ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!”
4. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਤ੍ਸਾਹ ਦਾ ਸਾਗਰ ਮੁਬਾਰਕ!”
5. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਮੁਬਾਰਕ!”
6. “ਬੈਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮ੃ਦਧੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ!”
7. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ!”
8. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇ!”
9. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ!”
10. “ਬੈਸਾਖੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ!”
11. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਬਾਰਕ!”
12. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮ੃ਦਧਿ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ!”
13. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਥ ਮੁਬਾਰਕ!”
14. “ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈ!”
15. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ!”
16. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਉਤ੍ਸਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ!”
17. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ!”
18. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ!”
19. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ!”
20. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ!”

 

 

ਵਿਸਾਖੀ 2024 ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ (Happy Baisakhi 2024 Quotes in Punjabi):

1. “ਸ਼ੁਭ ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।”
2. “ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਸ਼ੁਭ ਬੈਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ।”
3. “ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ।”
4. “ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।”
5. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ।”
6. “ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੁਣਜੀਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।”
7. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਲਾਸ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
8. “ਬੈਸਾਖੀ ਦੀ ਸੁਭਾਵਨ ਰਾਤ ‘ਚ ਦੇਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਰਗੀ ਮਿਠਾਸ।”
9. “ਬੈਸਾਖੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ, ਸ਼ੁਭ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ।”
10. “ਬੈਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ।”

 

 

ਵਿਸਾਖੀ 2024 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Baisakhi 2024 Images):-

Baisakhi 2024 Greetings Happy Baisakhi 2024 Wishes

Happy Baisakhi Wishes in Hindi: शुभकामनाएं, कोट्स, शायरी, फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस, और फोटोज Baisakhi 2024 Messages Happy Baisakhi 2024 Wishes Happy Baisakhi 2024 Wishes Baisakhi 2024 Quotes Baisakhi 2024 WhatsApp and Facebook Status Happy Baisakhi 2024: Wishes, Images, Quotes, Messages, Greetings, WhatsApp and Facebook Status

Leave a Comment

Index
Floating Icons